Υπηρεσίες

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ακαδημίας μας, είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο, ώστε μέσα από την θεωρία, αλλά και την πρακτική, να δώσει στους συμμετέχοντες, την δυνατότητα να γνωρίσουν το αγαπημένο τους ρόφημα, με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο…


Η Caffe' Luigi Academy, προσφέρει μία σειρά από Πιστοποιημένα Σεμινάρια στα πρότυπα που έχει θέσει ο οργανισμός Specialty Coffee Association (SCA), για να εξασφαλίσει ότι η εκπαίδευση βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και πληροί τα παγκόσμια πρότυπα που έχουν τεθεί απ' αυτόν.