Πιστοποιήσεις

Διαχείριση ποιότητας - Περιβαλλοντική διαχείριση - Ασφάλεια τροφίμων

Η Haskos Coffee & Beverages, επιδεικνύοντας υπευθυνότητα απέναντι στους πελάτες της, το καταναλωτικό κοινό, το φυσικό περιβάλλον και την κοινωνία γενικότερα, έχει αναπτύξει, εντάξει και εφαρμόζει στην λειτουργία της, σχετικά πρότυπα διαχείρισης ποιότητας, ασφάλειας τροφίμων και περιβαλλοντικής διαχείρισης.

H Εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη από την TUV Austria Hellas. Κατέχει το ISO 9001 για την ποιότητα των υπηρεσιών της και τον υψηλό δείκτη ικανοποίησης των πελατών της, το ISO 14001 για την αξία που δίνει στο περιβάλλον, και το ISO 22000 για την ασφάλεια των προϊόντων της, τον τρόπο με τον οποίο τα αποθηκεύει και τα διανέμει.

Η δέσμευση της Haskos Coffee & Beverages προς αυτή την κατεύθυνση, εκφράζεται μέσα από την αντίστοιχη πολιτική που έχει δημιουργήσει.

TUV