19/12
19/12 Λίγο πριν το τέλος του έτους η εταιρία Caffe' Luigi Ltd απόκτησε το site www.haskos.com και ξεκίνησε αμέσως την ενημέρωσή του, προς διευκόλυνση των επισκεπτών μας. Σύντομα θα ξεκινήσει και η γενική ανακατασκευή του.