11/11
Για τους απαιτητικούς έχουμε και χάρτινο ποτηράκι Caffe' Luigi 12oz.